Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja

Ti Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine kelme.si (v nadaljevanju, splošni pogoji) določajo pravila uporabe spletne strani www.kelme.si (v nadaljevanju, spletna stan), pogoje nakupa prek spletne strani ter urejajo razmerje, pravice in obveznosti med vami kot obiskovalcem spletne strani in upravljavcem spletne strani, družbo PATRICK SPORT d.o.o., Celovška 34, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju, Patrick Sport ali mi ali nami). Ti splošni pogoji vsebujejo politiko varstva osebnih podatkov, ki določa in opisuje načine, na katere obdelujemo vaše osebne podatke za namene zagotovitve dostopa do in funkcionalnosti spletne strani, izvedbe dobav izdelkov, kupljenih prek spletne strani, in druge namene, določene v politiki zasebnosti.

Prosimo, da natančno preberete te splošne pogoje poslovanja pred uporabo spletne strani. Z DOSTOPOM DO IN/ALI UPORABO SPLETNE STRANI SOGLAŠATE Z VSEBINO TEH SPLOŠNIH POGOJEV. Ti splošni pogoji veljajo izključno za uporabo te spletne strani in nakupe, izvedene prek te spletne strani, in ne urejajo nobenih drugih pravnih razmerij med vami in nami.

Naše poslovanje usmerjamo v sodelovanje s potrošniki v Republiki Sloveniji. Skladno s tem, ne zagotavljamo, da so vsebina in uporaba spletne strani ter informacije na spletni strani skladne z nacionalnim pravom drugih držav.

UPORABA SPLETNE STRANI

 1. Informacije na spletni strani.

Da bi zagotovili hitro posodabljanje spletne strani, si pridržujemo pravico, da kadar koli spremenimo in/ali posodobimo vsebino spletne strani. Prav tako si pridržujemo pravico, da dostop do spletne strani začasno ali trajno prekinimo in/ali zavrnemo dostop do spletne strani vsem ali posameznim uporabnikom.

 1. Vaša uporaba spetne strani.

Do spletne strani lahko dostopate in jo uporabljate izključno v skladu s temi splošnimi pogoji, našo politiko varstva osebnih podatkov in drugimi ustreznimi določbami veljavne zakonodaje.

S tem, ko dostopate do spletne strani in sprejemate te splošne pogoje, jamčite, da (i) ne boste uporabljali spletne strani na način, ki bi slednji škodoval, onemogočal njeno delovanje, jo preobremenil ali oviral oz. na način, ki bi oviral druge uporabnike pri uporabi spletne strani ali kako drugače vplival na pravice tretjih oseb, (ii) ne boste poskušali pridobiti nepooblaščenega dostopa do spletne strani, (iii) ne boste zrcalili, uokvirjali ali kako drugače prenašali in/ali prikazovali spletne strani ali njenega dela na katerem koli drugem spletnem mestu, (iv) boste do spletne strani  dostopali le prek vmesnika, ki vam ga zagotavljamo mi, (v) ne boste uporabljali programske opreme, namenjene pridobivanju informacij o uporabi spletne strani s strani drugih uporabnikov in identifikaciji teh uporabnikov, in (vi) ne boste uporabljali spletne strani za namene ali na način, ki je nezakonit ali v nasprotju s temi splošnimi pogoji.

Ne jamčimo, da bo vaš dostop do spletne strani vselej neoviran in da bo spletna stran primerna za uporabo ves čas. Naša odškodninska odgovornost za kakršno koli škodo, ki izhaja iz motenj pri uporabi ali nezmožnosti dostopa do naše spletne strani je izključena.

 1. Dostop do drugih spletnih mest.

Z namenom boljše uporabniške izkušnje, spletna stran vsebuje povezave do spletnih mest tretjih oseb. Objava povezave na spletni strani ne izkazuje podpore, sponzorstva ali priporočila tretje osebe oziroma spetnega mesta tretje osebe s strani Patrick Sport, niti ne izkazuje kakršne koli drugačne povezave med nami, spletno stranjo ali ponujenimi proizvodi na eni strani in spletnim mestom tretje osebe oziroma tretjo osebo samo na drugi. Če uporabite povezavo do spletnega mesta tretje osebe, boste zapustili spletno stran in boste preusmerjeni na spletno mesto tretje osebe, za katero veljajo drugačni pogoji uporabe in politika zasebnosti, objavljeni na takšnem spletnem mestu.

Naša odškodninska odgovornost za kakršno koli škodo, ki izhaja iz dostopa do, uporabe in rezpoložljivosti spletnih mest tretjih oseb, dostopanih preko povezav, objavljenih na spletni strani je izključena.

 1. Pravice intelektualne lastnine.

Spletna stran in vsebina, objavljena na spletni strani, sta intelektualna lastnina Patrick Sport oziroma drugih oseb, od katerih si je Patrick Sport zagotovil primerne pravice za uporabo njihove intelektualne lastnine, in se ne smeta uporabljati brez našega predhodnega izrecnega soglasja. Prepovedano je reproducirati, kopirati, prenašati, razstavljati, prodajati, objavljati, shranjevati, spreminjati in uporabljati vsebino spletne strani v kakršni koli obliki, v celoti ali delno, v komercialne namene brez naše predhodne pisne odobritve. Logotipi, imena družb in blagovne znamke, objavljene na spletni strani, so zaščitene znamke, ki so v lasti Patrick Sport ali drugega imetnika pravic intelektualne lastnine. Uporaba takšnih logotipov, imen družb in blagovnih znamk brez naše predhodne pisne odobritve ali predhodne pisne odobritve tretje osebe je prepovedana.

NAKUP PROIZVODOV PREK SPLETNE STRANI

 1. Izvedba nakupa prek spletne strani.

Rok plačila, načini plačila in skupni znesek plačila so navedeni v povzetku naročila na blagajni in potrdilu naročila, ki ga boste prejeli na svoj elektronski naslov po oddanem naročilu.

Cena izdelkov in končna vsota za plačilo, izkazana v povzetku naročila na blagajni oz. potrdilu naročila, poslanem na vaš elektronski nasov, ne vsebuje stroškov dostave izdelkov in uvoznih ter drugih dajatev in davščin, za plačilo katerih ste odgovorni sami. V kolikor so stroški dostave izrecno opredeljeni v povzetku naročila na blagajni oz. potrdilu naročila, ki ga boste prejeli na svoj elektronski naslov, se stroški dostave krijejo iz navedenega plačila.

V spletni trgovini, dostopni na spletni strani, (v nadaljevanju, spletna trgovina) omogočamo naslednje načine plačila:

 • Plačilo po predračunu
  Znesek plačila, ki ste ga kot kupec dolžni poravnati, nakažete na naš transakcijski račun:
  IBAN SI56 0208 5002 0213 710 pri Nova Ljubljanska banka d.d.
 • Plačilo ob povzetju
  Plačilo opravite ob dostavi pošiljke, ki pa lahko dodatno vključuje tudi provizijo za plačilo po povzetju v skladu s cenikom Pošte Slovenije, GLS General Logistics Systems Slovenia, logistične storitve d.o.o. oziroma drugega ponudnika poštnih storitev.
 • Plačilo prek Paypal
  Plačilo se opravi ob oddaji naročila, tako da se uporabnik prek spletne trgovine s svojim računom, odprtim pri storitvi Paypal, prijavi v storitev Paypal in potrdi plačilo.
 • Plačilo s kreditno/debetno katrico

Plačilo opravite tako, da zahtevane podatke o plačilni kartici vnesete v obrazec za plačilo in plačilo potrdite preko svoje mobilne banke oziroma na drug način, določen s strani vaše banke.

V primeru plačila preko posrednika (plačilo po povzetju, plačilo prek kreditne/debetne kartice, plačilo prek PayPal) boste morda morali plačati tudi stroške transakcije. Na takšna dodatna plačila nimamo vpliva, saj je slednje odvisno izključno od odnosa in poslovnih pogojev med vami in vašo banko ali izdajateljem kreditne/debetne kartice.

Ob končanem plačilu vam bomo račun za kupljene izdelke nemudoma posredovali na elektronski naslov, ki nam ga boste zaupali v ta namen. Prodajna pogodba bo po nakupu ostala shranjena v elektronski obliki na našem strežniku. Do nje boste lahko v vsakem trenutku dostopali preko vašega uporabniškega računa (v izbirnem meniju Moj profil).

 1. Dostava kupljenih izdelkov.

Prizadevali si bomo, da bodo informacije o stanju zaloge izbranega izdelka in datum predvidene dostave pravočasno posodobljenie in pravilne. Kljub temu so omenjene informacije  informativnega značaja.

V kolikor izbranega izdelka ni na zalogi, vas bomo o tem obvestili v najkrajšem možnem času. V takem primeru lahko od pogodbe odstopite, se odločite za drug izdelek ali pa pri dobavi izdelka vztrajate. V kolikor se odločite, da boste na izbran izdelek počakali, bo ta dobavljen takoj, ko bo to mogoče. Pri dobavi blaga, ki ga ni na zalogi v našem skladišču, smo namreč izključno vezani na dobavo s strani proizvajalca.

Rok dobave za dostavo izdelkov na območju Republike Slovenije za izdelke na zalogi je 5 dni od naslednjega delovnega dne od dne oddaje spletnega naročila. Za izdelke, ki jih ni na zalogi, vam bomo dobavni rok sporočili po oddaji naročila, v skladu z informacijami, ki nam jih bo posredoval proizvajalec. Vsa naročila oddana v petek po 13.00 bodo odposlana pri naslednji delovni dan. Pridržujemo si pravico do podaljšanja roka dobave, o čemer vas bomo pravočasno obvestili.

Stroške poštnine nosi kupec. Dostavo opravljajo Pošta Slovenije d.o.o. in GLS General Logistics Systems Slovenia, logistične storitve d.o.o.. Pridržujemo si pravico izbrati drugega ponudnika poštnih storitev, če bo s tem dostava opravljena bolj učinkovito.

 1. Pravica do odstopa od prodajne pogodbe

Ob vsakem nakupu imate pravico, da brez navedbe razloga v 14 dneh po prejemu izdelkov odstopite od pogodbe. Za uveljavitev pravice do odstopa nas morate z nedvoumno izjavo obvestiti po pošti, na naslov Patrick sport d.o.o., Celovška 34, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov [email protected]. V ta namen lahko neobvezno uporabite ta odstopni obrazec. Po odstopu od pogodbe vam bomo brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14. dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrnili vsa prejeta plačila in sicer z enakim plačilnim sredstvom, kot je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače. V primeru plačila po povzetju bomo plačilo vrnili na vaš transakcijski račun. Ob odstopu od pogodbe se zavezujete, da nam boste v 14. dneh po pisnem sporočilu o odstopu od nakupa izdelke vrnili. Izdelki morajo biti nerabljeni in nepoškodovani. Priložena mora biti kopija naročila. Neposredne stroške vračila blaga krijete sami.

Pritožbe in reklamacije lahko pošljete po elektronski pošti na [email protected] ali po pošti na naslov Patrick Sport d.o.o., Celovška cesta 34, 1000 Ljubljana.

SPLOŠNO

 1. Omejitev odgovornosti.

Patrick Sport ne jamči, da so informacije in vsebina na spletni strani ter povezave do spletnih mest tretjih oseb primerne, zanesljive, na voljo, posodobljene in točne.

Odškodninska odgovornost Patrick Sport za škodo, povzročeno na podlagi ali v povezavi s temi splošnimi pogoji, ki je v času kršitve teh pogojev nismo mogli predvideti, in/ali za škodo, povzročeno na podlagi ali v povezavi s temi pogoji in njihovim predmetom, ki izhaja iz naše običajne malomarnosti je izključena. Prav tako je v celoti izključena odškodninska odgovornost Patrick Sport za kakršno koli poslovno izgubo ali drugo posredno škodo (med drugim za izgubo dobrega imena, dobička, pogodb, pričakovanih prihrankov, podatkov ali zapravljenih izdatkov).

Maksimalna odškodniska odgovornost Patrick Sport za škodo, neposredno ali posredno, ki izhaja iz teh splošnih pogojev in/ali je povezana s temi splošnimi pogoji in njihovo vsebino je omejena na 50,00 EUR oziroma višino plačila, ki ste ga plačali za naročilo, če je slednje višje.

Patrick Sport ne odgovarja za za neizpolnitev ali zamudo pri izpolnjevanju katere koli obveznosti iz teh splošnih pogojev, ki jo povzročijo dogodki zunaj njegovega razumnega nadzora oziroma dogodki, ki jih slednji ni mogel predvideti.

 1. Spremembe splošnih pogojev.

Vaše razmerje z nami ureja različica splošnih pogojev, ki velja v času dostopa do našega spletnega mesta oziroma v času oddaje naročila. Pridržujemo si pravico občasno spremeniti in dopolniti te splošne pogoje. Posodobljeni splošni pogoji bodo objavljeni na našem spletni strani, pri čemer bodo takšni posodobljeni splošni pogoji začeli veljati nemudoma po objavi na spletni strani. Vaša nadaljnja uporaba spletnega mesta in naročanje izdelkov po objavi  spremenjenih splošnih pogojev na spletni strani pomeni, da se strinjate s tako posodobljenimi splošnimi pogoji.

 1. Uporabno pravo in pristojno sodišče.

Za vsa vprašanja glede in spore v zvezi s temi splošnimi pogoji se uporablja pravo Republike Slovenije. nastale zaradi kršitev teh splošnih pogojev, Morebitne spore, bomo reševali po mirni poti. Kadar to ni mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

 1. Kontakt.

V primeru nejasnosti ali vprašanj nas lahko kontaktirate po telefonu na +386 1 439 10 15 ali prek elektronske pošte na naslov: [email protected]. Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vprašanja ter skupaj razrešili morebitne nejasnosti.