Politika varstva osebnih podatkov

Ker si prizadevamo za kar največje zavarovanje vaših osebnih podatkov in z namenom, da vas obvestimo o načinu obdelovanja osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali, smo poleg Splošnih pogojev poslovanja in Politike piškotkov, sprejeli naslednjo politiko varstva osebnih podatkov:

Upravljalec osebnih podatkov je:

Patrick Sport d.o.o., Celovška 34, 1000 Ljubljana.
Elektronski naslov: [email protected]

Patrick Sport d.o.o. spoštuje vašo pravico do zasebnosti in pravico do varovanja osebnih podatkov in ravna skladno z predpisi veljavnimi na ozemlju Republike Slovenije. Zlasti vaše osebne podatke obdelujemo na način kot je zahtevan po trenutno veljavnem Zakonu o varstvu osebnih podatkov, Splošni uredbi EU o varstvu podatkov in Zakonu o elektronskih komunikacijah.

Katere osebne podatke zbiramo in kdaj?

Obdelujemo podatke, ki smo jih od vas pridobili v postopku prijave v spletno trgovino, pri oddaji naročila, ob kakršnem koli kontaktu preko socialnih omrežij, po elektronski pošti ali na drugačen način. Za potrebe izvedbe nagradne igre hranimo in obdelujemo tudi podatke sodelujočih na tej nagradni igri. Z registracijo v naši spletni trgovini oziroma z oddajo naročila preko spletne trgovine soglašate s to politiko varstva osebnih podatkov.

Osebni podatki, ki jih obdelujemo obsegajo:

Ime in priimek, elektronski naslov, telefonsko številko, poštni naslov, zgodovino nakupov preko naše spletne trgovine in geslo za dostop do vašega profila v spletni trgovini.

Na kakšen način vaše podatke obdelujemo?

Vse zbrane osebne podatke bomo uporabljali skladno z merodajnim pravom, ki določa obdelavo osebnih podatkov in zgolj v namene določene v te politiki varstva osebnih podatkov.Vaše osebne podatke bomo hranili in obdelovali z namenom izpolnitve naših obveznosti iz prodajne pogodbe in s prodajno pogodbo povezanimi poslovnimi aktivnostmi ter z namenom zagotovitve zahtevanih informacij.

Vaše podatke bomo torej hranili in uporabili za namene:
•izdaje računa in dostave blaga skladno s prodajno pogodbo
•obveščanja o stanju naročila
•uporabe v okviru računovodskega servisa
•izterjave dolga•pomoči uporabnikom
•izvedbe nagradnih iger
•Google Analytics software provider

Pri obdelavi vaših osebnih podatkov nam s tehničnimi programskimi rešitvami shranjevanja pomagajo naši pogodbeni obdelovalci. Vaše osebne podatke bomo posredovali le slednjim, ti pa jih ne smejo uporabljati za nobene druge namene, kot za zagotavljanje delovanja spletne strani. Podatkov ne bomo pošiljali ostalim tretjim osebam, jih prodajali ali na kakršenkoli drug način uporabljali v namene, ki niso skladni z zgoraj opisanimi nameni obdelave in predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

Kako so moji podatki zavarovani v kolikor sodelujem v nagradni igri?

Ob sodelovanju v nagradni igri soglašate z obdelavo poatkov za namene nagradne igre in z objavo vašega imena in priimka v objavi o nagrajencih na spletni strani in socialnih omrežjih

.Kako bodo vaši osebni podatki zavarovani?

Za zavarovanje osebnih podatkov bomo uporabili organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščen dostop ali uničenje podatkov, njihove spremembe ali izguba ter nepooblaščena obdelava.

Kaj lahko zahtevate od nas, da se prepričate, da so vaši osebni podatki pravilno zavarovani?

V vsakem trenutku imate pravico do vpogleda v osebne podatke, ki jih hranimo. V kolikor bi želeli izpis vaših osebnih podatkov, ki jih hranimo in obdelujemo, nas kontaktirajte na [email protected]. Na voljo smo vam tudi za vse informacije v zvezi z načinom obdelave. Nadalje smete od nas zahtevati, da se vaši netočni osebni podatki popravijo ali dopolnijo. Kadarkoli imate pravico zahtevati trajno ali začasno prenehanje uporabe vaših osebnih podatkov.Prav tako imate pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu RS, če menite, da je pri obdelavi vaših osebnih podatkov prišlo do kršitve določb merodajnega prava.Osebni podatki, ki jih z nami delite preko socialnih medijev, kot so Facebook ali Instagram, so podvrženi te politiki varstva osebnih podatkov.V kolikor ste stari manj kot 16 let morate o naši Politiki varstva osebnih podatkov obvestiti starša ali skrbnika, ki mora pred registracijo ali oddajo naročila soglašati z zgoraj navedenimi pogoji uporabe osebnih podatkov.Vsa vprašanja in vse navedene zahteve v zvezi z uveljavljanjem pravic, ki vam pripadajo na podlagi nacionalnih predpisov in prava EU, lahko naslovite v pisni obliki na Patrick Sport d.o.o., po pošti na naslov Celovška 34, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na [email protected].